කලාපීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය – නිවිතිගල

(ZICTEC – Nivithigala)

නිවිතිගල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය යටතේ 2019 වසරේ ආරම්භ කළ මෙම ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය තොරතුරු තාක්ෂණික පුහුණු අවස්ථා සහ එම සේවාවන් ලබාදීම අරමුණු කොටගෙන ස්ථාපිත රජයේ ආයතනයකි. කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන පාසල්වල ගුරුභවතුන් හා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉලක්ක කරගත් තොරතුරු තාක්ෂණික පුහුණු ලබාදීම මෙහි ප්‍රමුඛ කාර්යයකි.  එමෙන්ම පාසල් හැරගිය තරුණ තරුණියන්ට හා වෙනත් රැකියාවල නියුක්ත අය සඳහා ද මෙහි පුහුණු පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ සඳහා පාඨමාලා ගාස්තු අයකිරීමක් සිදුනොවන අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් අනුමත පහසුකම් හා සේවා ගාස්තුවක් පමණක් අයකෙරේ. අප ආයතනයේ ඇති අධ්‍යයන පහසුකම් ලෙස…

  • පුළුල්තිර Smart Board එකක් සහිත පරිගණක 42 කින් යුත් පරිගණක විද්‍යාගාරය
  • පුළුල්තිර Smart Board එකක් සහිත ආසන 50 කින් යුත් දේශන ශාලාව
  • Projector හා HD TV සහිත ආසන 50 කින් යුත් දේශන ශාලාව
  • කැමරා සහ ශ්‍රව්‍ය දෘෂ්‍ය පටිගත කිරීමේ යන්ත්‍ර සහිත මාධ්‍ය ඒකකය

දැක්විය හැකිය.

කලාපීය තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණික මධ්‍යස්ථාන (ZICTEC) හා ඒවායේ කාර්යභාරය

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පරිගණක අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ධූරය හෙබවූ කේ.ඒ.වී. කරුණානායක මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව 1993 වර්ෂයේදී අධ්‍යාපන කලාප මට්ටමින් පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන (CRC) මුලින් ම ආරම්භ කරනු ලැබීය. නියාමක ව්‍යාපෘතිය යටතේ මධ්‍යස්ථාන අටක් (08) ආරම්භ කළ අතර පසුව එම සංඛ්‍යාව 72 දක්වා ව්‍යාප්ත කරන ලදී. වර්තමානයේ මෙම මධ්‍යස්ථාන කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථාන (ZICTEC) ලෙස නම් කරනු ලැබ තිබේ. ආරම්භක අවස්ථාවේ ලබාදෙනු ලබන පරිගණක උපාංග ආදී භෞතික සම්පත් හැරෙන්නට ඉන් පසු මෙම ආයතන ස්වයං නඩත්තු වැඩපිළිවෙලකින් සමන්විතවේ.

ප්‍රධාන වශයෙන් අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග වලට පෙනී සිට ප්‍රතිඵල අපේක්ෂිත සිසුන් වෙනුවෙන් විවිධ පරිගණක පාඨමාලා පැවැත්වීම මූලික අරමුණ වුවද, වර්තමානයේ ඉන් නොනැවතී ප්‍රාදේශීය වශයෙන් විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අවශ්‍යතා සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ පාඨමාලාවන් හා පුහුණු වැඩසටහන් මෙම ආයතන වල පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. ඒ සඳහා පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරෙන අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය මගින් අනුමත පහසුකම් හා සේවා ගාස්තුවක් පමණක් අයකෙරේ.

රජයේ පාසල් වලින් පූර්ණ කාලීනව අනුයුක්ත කරන ලද ගුරුභවතුන් 04 දෙනෙකු බැගින් මෙම මධ්‍යස්ථාන වල පරිගණක උපදේශකවරුන් ලෙස සේවය කරන අතර, ඒ ඒ අධ්‍යාපන කලාප වල තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයභාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරයා මෙම ආයතනයේ කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරයි.